นายโกศล นาคสิงห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

alt

นายวสุธันย์ ศรีวิเชียร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

 

 

((รายละเอียดตามแนบ))

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2570)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

((รายละเอียดตามเอกสารแนบ))

 

 

 

ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

 

 

((รายละเอียดตามแนบ))

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

เรื่อง  แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1)

(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)

((รายละเอียดตามแนบ))

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 4)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 4)

((รายละเอียดตามแนบ))

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 61

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คุณพอใจ อบต.วัดยางงาม ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.วัดยางงามลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม เลขที่ 222 หมู่ 2 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 โทร 032-747-301