นายโกศล นาคสิงห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

alt

นายวสุธันย์ ศรีวิเชียร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

((รายละเอียดตามเอกสารแนบ))

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2570)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

((รายละเอียดตามเอกสารแนบ))

 

 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

alt
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม
"เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565"
 

((รายละเอียดตามเอกสารแนบ))
altalt

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล   เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


((รายละเอียดตามเอกสารแนบ))
altalt

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

alt
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
"องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม"

((รายละเอียดตามเอกสารแนบ))
Attachments:
Download this file (1.ข้อมูลเบื้องต้น-อปท..pdf)1.ข้อมูลเบื้องต้น-อปท..pdf[ ]80 Kb
Download this file (10.รายงานประมาณการรายรับ.pdf)10.รายงานประมาณการรายรับ.pdf[ ]147 Kb
Download this file (11.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf)11.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf[ ]139 Kb
Download this file (12.รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf)12.รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf[ ]388 Kb
Download this file (13.รายละเอียดประมาณการรายจ่าย-ปี-63.pdf)13.รายละเอียดประมาณการรายจ่าย-ปี-63.pdf[ ]278 Kb
Download this file (14.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf)14.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf[ ]227 Kb
Download this file (2.คำแถลง.pdf)2.คำแถลง.pdf[ ]44 Kb
Download this file (3.รายละเอียดคำแถลง.pdf)3.รายละเอียดคำแถลง.pdf[ ]120 Kb
Download this file (4.รายละเอียดคำแถลง-รายรับ.pdf)4.รายละเอียดคำแถลง-รายรับ.pdf[ ]114 Kb
Download this file (5.รายละเอียดคำแถลง-รายจ่าย.pdf)5.รายละเอียดคำแถลง-รายจ่าย.pdf[ ]66 Kb
Download this file (6.บันทึกหลักการและเหตุผล (1).pdf)6.บันทึกหลักการและเหตุผล (1).pdf[ ]137 Kb
Download this file (7.บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามด้าน.pdf)7.บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามด้าน.pdf[ ]115 Kb
Download this file (8.บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามแผนงาน.pdf)8.บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามแผนงาน.pdf[ ]130 Kb
Download this file (9.บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.pdf)9.บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.pdf[ ]129 Kb

บทความ อื่นๆ ...
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คุณพอใจ อบต.วัดยางงาม ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.วัดยางงามลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม เลขที่ 222 หมู่ 2 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 โทร 032-747-301