นายโกศล นาคสิงห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

alt

นายวสุธันย์ ศรีวิเชียร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

เรื่อง  แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

((รายละเอียดตามแนบ))

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 4)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

เรื่อง  แผนการใช้จ่ายเงินรวม  ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1)

((รายละเอียดตามแนบ))

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

เรื่อง  แผนการใช้จ่ายเงินรวม  ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1)

((รายละเอียดตามแนบ))

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

((รายละเอียดตามแนบ))

 

บทความ อื่นๆ ...
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คุณพอใจ อบต.วัดยางงาม ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.วัดยางงามลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม เลขที่ 222 หมู่ 2 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 โทร 032-747-301