นายโกศล นาคสิงห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

นางสาวสุภาวดี มณีศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

 

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม สมัยสามัญสมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2565

alt
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม สมัยสามัญสมัยแรก (ครั้งที่ 1)  ประจำปี พ.ศ. 2565
 
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม ได้นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก  (ครั้งที่1) ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันพุธ ที่ 5 มกราคม 2565  เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม
จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
alt
((รายละเอียดตามเอกสารแนบ)) 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.วัดยางงามลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม เลขที่ 222 หมู่ 2 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 โทร 032-747-301