นายโกศล นาคสิงห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

alt

นายวสุธันย์ ศรีวิเชียร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.วัดยางงาม

อาชีพ
     ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม ประกอบอาชีพดังนี้
       อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา การทำสวนผัก และเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ สุกร เป็ด
       อาชีพค้าขาย ได้แก่ ค้าขายผัก ขายของชำ
       อาชีพรับจ้าง ได้แก่ รับจ้างทั่วไปและรับจ้างแรงงานเกี่ยวกับการเกษตร

ข้อจำกัดในการพัฒนา
       สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นที่ทำนา สวนผักและ มีคลองหลายสายประกอบกับมีการขุด ลำประโดงรอบสวนเพื่อเป็นแหล่งน้ำในการเกษตร ทำให้การพัฒนาทางด้านการคมนาคม
       ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง มีรายได้น้อยและไม่แน่นอน ไม่มีเวลาร่วมกิจกรรมกับชุมชนและราชการ เยาวชนส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาต่อ เนื่องจากต้องหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว ในส่วนของเกษตรกรขาดการรวมกลุ่ม


 

การอุตสาหกรรม

       ตลาดนัดชุมชน 2  แห่ง
       ปั้มน้ำมัน 1  แห่ง
       โรงงานอุตสาหกรรม 1  แห่ง
       ปั้มน้ำมัน (รายย่อย) 1  แห่ง

  

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.วัดยางงามลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม เลขที่ 222 หมู่ 2 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 โทร 032-747-301