นายโกศล นาคสิงห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

alt

นายวสุธันย์ ศรีวิเชียร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

การบริการพื้นฐาน อบต.วัดยางงาม

การคมนาคม การจราจร
      ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม ส่วนใหญ่ใช้คมนาคมทางบกมีทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๘ สายปากท่อ-วัดเพลง-ราชบุรี ตัดผ่านพื้นที่ในตำบลและมีถนนในหมู่บ้านเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านการโทรคมนาคม


       โทรศัพท์สาธารณะ 4  แห่ง
       หอกระจายข่าว 6  แห่ง

               หอกระจายข่าว หมู่ที่ 1
              หอกระจายข่าว หมู่ที่ 2
              หอกระจายข่าว หมู่ที่ 3
              หอกระจายข่าว หมู่ที่ 4
              หอกระจายข่าว หมู่ที่ 5
              หอกระจายข่าวไร้สาย แม่ข่ายตั้งอยู่อยู่ที่ 2  ลูกข่าย หมู่ที่ 1-5

 

การไฟฟ้า
       ตำบลวัดยางงามไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ไฟฟ้าสาธารณะเข้าทุกหมู่บ้านและไฟฟ้าโซล่าเซลล์จำนวน 1 หลังแหล่งน้ำธรรมชาติ
       คลอง ๒ สาย
            คลองประดู่
            คลองปากท่อ

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
       ประปาหมู่บ้าน
       ประปาภูมิภาค
       คลองชลประทาน
       เหมือง คลองซอย ภายในหมู่บ้าน 
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.วัดยางงามลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม เลขที่ 222 หมู่ 2 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 โทร 032-747-301