นายโกศล นาคสิงห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

alt

นายวสุธันย์ ศรีวิเชียร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

ข้อมูลอื่น ๆ อบต.วัดยางงาม

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
       ตำบลวัดยางงาม มีทรัพยากรธรรมชาติ คือ มีลำคลองซึ่งน้ำไหลผ่านหลายสายในเขตพื้นที่ของตำบล

 

มวลชนจัดตั้ง

ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน 5  หมู่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน ๆละ 1 ล้านบาท 5  หมู่บ้าน
กลุ่มเกษตรกรทำสวนวัดยางงาม 3 กลุ่ม
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา 5  กลุ่ม
กลุ่มเกษตรกรทำนาวัดยางงาม 1  กลุ่ม
กลุ่ม IPM 1  กลุ่ม
สภาเด็กและเยาวชนตำบลวัดยางงาม 1  กลุ่ม
อื่น ๆ มี อปพร. 50  คน

 
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.วัดยางงามลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม เลขที่ 222 หมู่ 2 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 โทร 032-747-301