นายโกศล นาคสิงห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

alt

นายวสุธันย์ ศรีวิเชียร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

นายโกศล  นาคสิงห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

โทร. 092-5490305

 

นางจงกลนี   ผลอินหอม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

โทร. 087-6636422

 

นายทวีป  คงแคล้ว

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

โทร. 061-6612701

 

นายอภิชัย   คุ้มนาน

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

โทร. 083-2374495

 

 

 
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.วัดยางงามลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม เลขที่ 222 หมู่ 2 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 โทร 032-747-301