นายโกศล นาคสิงห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

alt

นายวสุธันย์ ศรีวิเชียร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

นางชาดา   คุ้มนาน

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

โทร. 086-1739967

 

นางสาวคงขวัญ  สอนส่งกลิ่น

รองประธานยกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

โทร. 098-9297913

 

ว่าง

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

โทร.

 

นายปิยะ  เต็มพร้อม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม หมู่ที่ 2

โทร. 081-0196633

 

นางพัชรี  จวอรรถ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม หมู่ที่ 3

โทร. 089-5497302

 

นายทินกร  เกตุแก้ว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม หมู่ที่ 3

โทร. 063-7623513

 

นายกิตติศักดิ์   เกตุแก้ว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม หมู่ที่ 4

โทร. 062-6433769

 

 

 
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.วัดยางงามลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม เลขที่ 222 หมู่ 2 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 โทร 032-747-301