นายโกศล นาคสิงห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

alt

นายวสุธันย์ ศรีวิเชียร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.วัดยางงาม

alt

นางสาวสุภาวดี มณีศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

โทร. 081-1976167

 

alt

นายวสุธันย ศรีวิเชียร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

โทร. 098-2658762

 

จ.ส.ท. นพพร สายพันธ์

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร. 080-9596949

 

alt

นางสาวอุมาพร พลายแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. 089-8326260

 

alt

จ.อ.ภาณุภาส วราธนกาญจน์

นักทรัพยากรบุคคล

โทร. 086-1746644

 

alt

นางสาวปนัดดา แก้วประเสริฐ

นักพัฒนาชุมชน

โทร. 086-6550051

 

alt

"ว่าง"

นิติกร

 

 

นางสาวกรุณา  แสงอากาศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. 062-5311437

 

alt

นางสุกัญญา นาคสิงห์

เจ้าพนักงานธุรการ

โทร. 089-0147896

 

alt

นางสาวนาริษา นาคสิงห์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร. 098-5085600

 

alt

นางสาวปภาดา อวยชัย

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

โทร. 094-4565228

 

นายอุดมทรัพย์  ปัญญา

พนักงานขับรถยนต์

โทร. 080-5817285

 

alt

นางขวัญตา กรีทวี

แม่บ้าน

โทร. 062-8465858

 

alt

นายลมูล เพื่อห่างหาย

คนงานทั่วไป

โทร. 064-9870795

 

 
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.วัดยางงามลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม เลขที่ 222 หมู่ 2 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 โทร 032-747-301