นายโกศล นาคสิงห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

alt

นายวสุธันย์ ศรีวิเชียร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

บุคลากรกองคลัง อบต.วัดยางงาม

alt

นางอัจฉรา ธูปผุดผ่อง

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 099-2385465

 

alt

นางสาวอรพิณ จงจุดเทียน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ชำนาญงาน)

โทร. 081-7585492

 

"ว่าง"

นักวิชาการพัสดุ

 

alt

นางสาวธนวรรณ์ รัตนเลขา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทร. 087-6198623

 

alt

นางสาวอนงค์ แก้วสลับสี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทร. 080-2467302

 

นางสาวกมลทิพย์  ทิพย์เนตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

โทร.081-2687344

 

alt

นางสาวปพิชญา แก้วสลับสี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร. 090-9499971

 

alt

นางสาวสิริมา ทนนานนท์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โทร. 087-1558256
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.วัดยางงามลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม เลขที่ 222 หมู่ 2 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 โทร 032-747-301