นายโกศล นาคสิงห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

alt

นายวสุธันย์ ศรีวิเชียร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

ตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

วิสัยทัศน์  :
 
ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม
ก้าวนำด้านพัฒนาครอบครัว และชุมชนเข้มแข็ง
เป็นแหล่งผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

 
 
 
 
alt
 
 
สัญญาลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

สัญลักษณ์

    ประกอบด้วย 1. มณฑปรอยพระพุทธบาทวัดยางงาม
                        2. ต้นยางจำนวน  5  ต้น

ความหมาย
     เนื่องจากวัดยางงามเป็นวัดประจำตำบลวัดยางงาม และมีมณฑปรอยพระพุทธบาทซึ่งเป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรเป็นศาสนสถานที่เป็นที่เคารพของประชาชนตำบลวัดยางงาม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม จึงได้กราบเรียนนมัสการขออนุญาตจากท่านพระครูสุนทรจริยาวัตร (ม่วง นาคเสโน) เจ้าอาวาสวัดยางงามในขณะนั้น ใช้เป็นตราประจำองค์การบริหรส่วนตำบลวัดยางงาม และต้นยางจำนวน 5 ต้น นั้นมาจากแนวคิดว่าตำบลวัดยางงามเป็นตำบลที่มีประวัติความเป็นมาว่ามีต้นยางจำนวนมาก จึงใช้ต้นยาง 5 ต้น แทน 5 หมู่บ้านของตำบล ซึ่งเมื่อรวมสัญลักษณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นตราสัญลักษณ์ จึงมีความหมายว่าองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อผาสุกของประชาชนตามรอยเท้าแห่งความดีและความเจริญอยู่ดีมีสุขของประชาชนตำบลวัดยางงามทั้ง 5 หมู่บ้าน
 
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.วัดยางงามลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม เลขที่ 222 หมู่ 2 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 โทร 032-747-301