นายโกศล นาคสิงห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

alt

นายวสุธันย์ ศรีวิเชียร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

หัวหน้าส่วนราชการ อบต.วัดยางงาม


alt
นายวสุธันย์ ศรีวิเชียร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

โทร. 098-2658762alt
นายวสุธันย์ ศรีวิเชียร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

โทร. 098-2658762

 

จ.ส.ท. นพพร สายพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร. 080-9596949

 

 

นางอัจฉรา  ธูปผุดผ่อง
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 099-2385465

 

นางสาวดารณี   นพเก้า
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 089-2415193

 

 
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.วัดยางงามลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม เลขที่ 222 หมู่ 2 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 โทร 032-747-301