นายโกศล นาคสิงห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

alt

นายวสุธันย์ ศรีวิเชียร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดยางงาม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 ปพิชญา แก้วสลับสี 8
2 ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปพิชญา แก้วสลับสี 17
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปพิชญา แก้วสลับสี 25
4 รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 ปพิชญา แก้วสลับสี 39
5 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปพิชญา แก้วสลับสี 43
6 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 ปพิชญา แก้วสลับสี 58
7 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ปพิชญา แก้วสลับสี 78
8 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปพิชญา แก้วสลับสี 89
9 ข่าวประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปพิชญา แก้วสลับสี 98
10 มอบหมายและมอบอำนาจให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม ปพิชญา แก้วสลับสี 85
11 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปพิชญา แก้วสลับสี 81
12 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ปพิชญา แก้วสลับสี 91
13 แนวทางการพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ปพิชญา แก้วสลับสี 130
14 การมอบอำนาจและมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปพิชญา แก้วสลับสี 150
15 ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของ อบต.วัดยางงาม ประจำปี 2564 ปพิชญา แก้วสลับสี 71
16 รายงานงบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 ปพิชญา แก้วสลับสี 64
17 การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (ผู้เสนอราคา) ปพิชญา แก้วสลับสี 231
18 การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจราจาตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2565 ปพิชญา แก้วสลับสี 219
19 ประกาศ ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) ปพิชญา แก้วสลับสี 144
20 รายงานการรับ-การจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปพิชญา แก้วสลับสี 153
21 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปพิชญา แก้วสลับสี 197
22 การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม ปพิชญา แก้วสลับสี 163
23 ขอส่งประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม (ส.ถ.1/1) และประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม (ผ.ถ.1/1) ปพิชญา แก้วสลับสี 194
24 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ปพิชญา แก้วสลับสี 164
25 แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดยางงามชั่วคราว ปพิชญา แก้วสลับสี 165
26 แจ้งปิดทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม ปพิชญา แก้วสลับสี 202
27 คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน ปพิชญา แก้วสลับสี 182
28 มาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ปพิชญา แก้วสลับสี 186
29 เรื่อง มาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ปพิชญา แก้วสลับสี 198
30 คู่มือ : วัคซีนโควิด-19 (ฉบับประชาชน) ปพิชญา แก้วสลับสี 285

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.วัดยางงามลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม เลขที่ 222 หมู่ 2 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 โทร 032-747-301