นายโกศล นาคสิงห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

alt

นายวสุธันย์ ศรีวิเชียร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดยางงาม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 ปพิชญา แก้วสลับสี -
2 นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ปพิชญา แก้วสลับสี 87
3 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 ปพิชญา แก้วสลับสี 38
4 ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปพิชญา แก้วสลับสี 53
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปพิชญา แก้วสลับสี 54
6 รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 ปพิชญา แก้วสลับสี 90
7 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปพิชญา แก้วสลับสี 84
8 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 ปพิชญา แก้วสลับสี 83
9 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ปพิชญา แก้วสลับสี 100
10 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปพิชญา แก้วสลับสี 119
11 ข่าวประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปพิชญา แก้วสลับสี 128
12 มอบหมายและมอบอำนาจให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม ปพิชญา แก้วสลับสี 114
13 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปพิชญา แก้วสลับสี 112
14 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ปพิชญา แก้วสลับสี 119
15 แนวทางการพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ปพิชญา แก้วสลับสี 164
16 การมอบอำนาจและมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปพิชญา แก้วสลับสี 181
17 ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของ อบต.วัดยางงาม ประจำปี 2564 ปพิชญา แก้วสลับสี 93
18 รายงานงบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 ปพิชญา แก้วสลับสี 86
19 การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (ผู้เสนอราคา) ปพิชญา แก้วสลับสี 347
20 การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจราจาตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2565 ปพิชญา แก้วสลับสี 255
21 ประกาศ ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) ปพิชญา แก้วสลับสี 192
22 รายงานการรับ-การจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปพิชญา แก้วสลับสี 180
23 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปพิชญา แก้วสลับสี 228
24 การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม ปพิชญา แก้วสลับสี 186
25 ขอส่งประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม (ส.ถ.1/1) และประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม (ผ.ถ.1/1) ปพิชญา แก้วสลับสี 312
26 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ปพิชญา แก้วสลับสี 192
27 แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดยางงามชั่วคราว ปพิชญา แก้วสลับสี 192
28 แจ้งปิดทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม ปพิชญา แก้วสลับสี 245
29 คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน ปพิชญา แก้วสลับสี 205
30 มาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ปพิชญา แก้วสลับสี 214

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.วัดยางงามลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม เลขที่ 222 หมู่ 2 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 โทร 032-747-301