นายโกศล นาคสิงห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

alt

นายวสุธันย์ ศรีวิเชียร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดยางงาม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ปพิชญา แก้วสลับสี 5
2 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปพิชญา แก้วสลับสี 30
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปพิชญา แก้วสลับสี 23
4 มอบหมายและมอบอำนาจให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม ปพิชญา แก้วสลับสี 28
5 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปพิชญา แก้วสลับสี 22
6 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ปพิชญา แก้วสลับสี 30
7 แนวทางการพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ปพิชญา แก้วสลับสี 86
8 การมอบอำนาจและมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปพิชญา แก้วสลับสี 96
9 ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของ อบต.วัดยางงาม ประจำปี 2564 ปพิชญา แก้วสลับสี 29
10 รายงานงบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 ปพิชญา แก้วสลับสี 21
11 การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (ผู้เสนอราคา) ปพิชญา แก้วสลับสี 131
12 การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจราจาตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2565 ปพิชญา แก้วสลับสี 146
13 ประกาศ ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) ปพิชญา แก้วสลับสี 97
14 รายงานการรับ-การจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปพิชญา แก้วสลับสี 106
15 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปพิชญา แก้วสลับสี 138
16 การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม ปพิชญา แก้วสลับสี 118
17 ขอส่งประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม (ส.ถ.1/1) และประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม (ผ.ถ.1/1) ปพิชญา แก้วสลับสี 115
18 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ปพิชญา แก้วสลับสี 109
19 แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดยางงามชั่วคราว ปพิชญา แก้วสลับสี 125
20 แจ้งปิดทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม ปพิชญา แก้วสลับสี 144
21 คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน ปพิชญา แก้วสลับสี 133
22 มาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ปพิชญา แก้วสลับสี 139
23 เรื่อง มาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ปพิชญา แก้วสลับสี 152
24 คู่มือ : วัคซีนโควิด-19 (ฉบับประชาชน) ปพิชญา แก้วสลับสี 211
25 แนวทางปฎิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ปพิชญา แก้วสลับสี 380
26 อบต.วัดยางงาม รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน appication ของธนาคาร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ปพิชญา แก้วสลับสี 143
27 ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ปพิชญา แก้วสลับสี 143
28 แจ้งการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดราชบุรี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในปัจจุบัน ปพิชญา แก้วสลับสี 407
29 ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก ปพิชญา แก้วสลับสี 129
30 การบริการออกใบอนุญาต และขอใช้คลื่นความถี่และบริการอื่นๆ ของสำนักงาน กสทช. ในส่วนภูมิภาค ปพิชญา แก้วสลับสี 143

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.วัดยางงามลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม เลขที่ 222 หมู่ 2 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 โทร 032-747-301